heroes

Våra villkor

KÖPEVILLKOR & MEDLEMSVILLKOR

Genom att starta en prenumeration och använda Livity app godkänner du våra köpe- samt medlemsvillkor nedan.

1. ALLMÄNT

Köpevillkoren tillämpas på samtliga köp gjorda hos livityapp.com. Vid köp har du som kund bundit dig till våra köp- och medlemsvillkor.

2. PRENUMERATIONSINFO

En prenumeration behövs för inlogg till appen samt att kunna nyttja innehållet. All betalning som görs via livityapp.com sköts av Stripe och är bundet till Strips villkor för betalning. Som kund hos livityapp.com får du tillgång till vår app ”Livity app” samt allt innehåll. Appen laddas ned kostnadsfritt från AppStore eller Google Play. För att nyttja appen måste du ha en aktiv prenumeration hos livityapp.com. Alla kunder får ett unikt login. Medlemskap samt login är personlig och får endast nyttjas av köparen, ej överlåtas till annan person.

3. PRENUMERATIONENS TIDSOMFATTNING

En medlemsperiod startar när kunden utför köpet och löper på till och med att prenumerationen avslutas av kunden. Om en månadsprenumeration köps innefattar en månad från dess att medlemskapet startas och förnyas samma kalenderdag varje månad. Om en 3-månadersprenumeration köps innefattar en 3-månaders period från dess att medlemskapet startas och förnyas samma kalenderdag var tredje månad. Om en 6-månadersprenumeration köps innefattar en 6-månaders period från dess att medlemskapet startas och förnyas samma kalenderdag var sjätte månad. Om en 1-års prenumeration köps innefattar en 1-års period från dess att medlemskapet startas och förnyas samma kalenderdag varje år.

4. BETALNING

Medlemskap som köps betalas i förskott med betalkort, via betaltjänsten Stripe. Debitering av ditt betalkort sker direkt och sedan enligt prenumerationens debiteringstillfällen.

5. MEDLEMSKAP SAMT INLOGG

Efter genomfört köp skapar du ditt personliga inlogg till appen. Det är kundens ansvar att färdigställa kontot.

6. AVSLUTA MEDLEMSKAPET

Ditt medlemskap kommer att fortsätta löpande tills dess att medlemskapet avslutas. Det är ditt eget ansvar att avsluta medlemskapet om du inte önskar att fortsätta prenumerationen. Om du inte avslutar ditt medlemskap före utsatt förnyelsedatum godkänner du att nästa periods medlemskapsavgift debiteras ditt kort. Uppsägning av medlemskap sker på din profil hos livityapp.com.

7. KONTO

Även om du avslutat ditt medlemskap ligger ditt konto och profil kvar hos livityapp.com samt i appen. Om du önskar radera ditt konto behöver du skriftligt anmäla detta per mejl till oss, hello@livityapp.com.

8. ÅNGERRÄTT

Om du startat en prenumeration hos livityapp.com har du ångerrätt inom 14 dagar från det att köpet godkänts. Ångerrätten gäller endast om ditt personliga konto inte aktiverats samt appen ej nyttjats.

h3. TEKNISKA PROBLEM

Appen kommer sannolikt att presentera tekniska problem som påverkar produktens prestanda. Så länge vi (säljaren) aktivt försöker lösa dessa tekniska problem, inom rimlig tid för att säkerställa produktens optimala prestanda för dig dom kund, kommer vi inte bära skyldighet till återbetalning.

10. KUNDTJÄNST

Alla kundtjänst ärenden samt frågor rörande livityapp.com hänvisar vi till hello@livityapp.com.

11. PERSONUPPGIFTER

När du handlar hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter, det gör vi för att kunna leverera nyttjandet av medlemskapet i Livity app. Uppgifterna vi samlar in finns inte i några offentliga register och är alltså inte synliga för andra privatpersoner eller företag. Vi kommer inte under några omständigheter att överlåta dina personuppgifter till någon annan. GDPR ger dig rätt att begära utdrag av den information som är registrerad om dig. Om någon information är missvisande, ofullständig eller felaktig kommer vi att korrigera den om/när du informerar oss. Du kan också begära att informationen om dig raderas.

12. RÄTTIGHETER VARUMÄRKE & TJÄNST

Samtligt innehåll i Livity app ägs av Gym & Fitness Sverige AB. Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). Detta innebär att du som kund endast får använda innehållet för privat bruk och inte sprida det vidare!

13. KONTAKT

Om du har några frågor angående villkor, köp, klagomål eller annat angående livityapp.com, kontakta supporten på hello@livityapp.com.

14. FÖRETAGSINFORMATION

Gym & Fitness Sverige AB Organisationsnummer: 556702-3626 Edvägen 130 97595 Luleå